loadingimg

Wczytuję dane...

Kupujesz produkty za 500 zł dostawa kurierem GRATIS

0.00 PLN
  • Szukaj
szt. na kwotę 0.00 PLN
Regulamin Sklepu

Sklep internetowy umieszczony pod adresem www.pstryczki.eu jest platformą prowadzoną przez:

Comdrev Spółka z o.o.
ul. Cisowa 17
78-400 Szczecinek
sklep@pstryczki.eu
tel. +22 777 44 44
tel. +48 512 327 800

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144745, NIP: 673-000-79-63, o kapitale zakładowym 50 000 zł

§ 1

Realizacja zamówienia

1.    Klientem Sklepu Internetowego www.pstryczki.eu może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2.    Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.pstryczki.eu. Klient po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DO KOSZYKA”, a następnie wybranie w Koszyku opcji dostawy, płatności, oraz potwierdzenie zamówienia. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.

3.    Po złożeniu zamówienia, Comdrev Spółka z o.o. przesyła na podany przez Klienta adres e-mail jego potwierdzenie. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 2.


4.    Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta w terminie:

a) za pośrednictwem Poczty Polskiej (od momentu przyjęcia wysyłki przez dostawce 1-3 dni robocze)
b) za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (od momentu przyjęcia wysyłki przez dostawce 1 dzień roboczy)
c) za pośrednictwem usługi Paczkomaty 24 prowadzonej przez firmę InPost (od momentu przyjęcia wysyłki przez dostawce 1-2 dni robocze)

5.    Czas realizacji zamówienia jest podany przy każdym produkcie i dotyczy tylko dni roboczych:

a)    24h – od momentu złożenia zamówienia do godziny 14:00 do dostarczenia do punktu odbioru przesyłek DPD, Poczty Polskiej lub Paczkomatu
b)    1-2 dni – od momentu złożenia zamówienia do godziny 14:00 do dostarczenia do punktu odbioru przesyłek DPD, Poczty Polskiej lub Paczkomatu
c)    3-5 dni – od momentu złożenia zamówienia do godziny 14:00 do dostarczenia do punktu odbioru przesyłek DPD, Poczty Polskiej lub Paczkomatu

6.    W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Comdrev Spółka z o.o. poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres
e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.  

7.    W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Comdrev Spółka z o.o. może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Comdrev Spółka z o.o. będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

8.    W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Comdrev Spółka z o.o. ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.  Ponadto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu Internetowego www.pstryczki.eu, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie www.pstryczki.eu błędnych cen, lub opisów produktów. Jeżeli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry –Comdrev  Spółka z o.o. zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o  odstąpieniu od umowy.

9.    Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym www.pstryczki.eu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta;

10.    W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

11. Do każdego zamówienia sprzedający dołącza dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego. Na życzenie klienta zamiast paragonu fiskalnego wystawiona może być faktura VAT.

UWAGA! Od 01.01.2020 r. funkcjonują nowe przepisy odnośnie wystawiania faktur na działalność gospodarczą: nie można wystawiać faktury do paragonu bez numeru NIP. Jeżeli klient życzy sobie otrzymać fakturę w terminie późniejszym, w momencie zakupu musi podać pełne dane firmy oraz nr NIP.

§ 2

Ceny

1.    Ceny na stronie Sklepu Internetowego www.pstryczki.eu znajdujące się przy produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich oraz zawierają informacje o sugerowanych kosztach dostawy;

2.    Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego www.pstryczki.eu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3.    Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

§ 3

Modyfikacja zamówienia

1.    Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Comdrev Spółka z o.o wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta.
Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Comdrev Spółka z o.o. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w §8.

2.    Zmiany w zamówieniach mogą być dokonywane bezpośrednio w Sklepie Internetowym www.pstryczki.eu lub poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta Comdrev Spółka z o.o do momentu otrzymania przez Klienta drogą e-mailową informacji zmianie jego statusu na zrealizowany

§ 4

Formy płatności

1. Płatności za zakupione przedmioty można dokonać:

a) gotówką przy odbiorze wysyłki z zamówieniem w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatu lub firmy kurierskiej. 
W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego www.pstryczki.eu;

b) przelewem bankowym w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatu lub firmy kurierskiej. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy www.pstryczki.eu potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności.

c) płatnością internetową on-line za pośrednictwem PayU w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatu lub firmy kurierskiej.
W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy www.pstryczki.eu potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności.


§ 5

Warunki gwarancji

1.Wszystkie produkty sprzedawane przez Comdrev Spółka z o.o. są objęte 24-miesięczną producenta lub dystrybutora.

§ 6

Warunki reklamacji

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 24 miesięcy od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności.

2.  Comdrev Spółka z o.o. w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

3. Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura) i opisem reklamacji.

4. Wszystkie reklamowane towary należy odesłać na adres Centrum Dystrybucyjnego znajdującego w Szczecinku na adres Comdrev Spółka z o.o., Cisowa 17, 78-400 Szczecinek najtańszą formą wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna). W takim przypadku Comdrev Spółka z o.o. zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.

5. Jeżeli klient postanowi odesłać reklamowany towar droższą opcją dostawy np. kurierem Comdrev Spółka z o.o. zoobowiązana jest zwrócić klientowi koszt dostawy tańszej czyli koszt dostawy Pocztą Polską.


6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Comdrev Spółka z o.o. wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7

Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia pod warunkiem, że zamówione produkty nie zostały jeszcze wysłane kontaktując się z Działem Obsługi Klienta lub poprzez samodzielne anulowanie zamówienia na stronie www.pstryczki.eu


2. Klient, który dokonał zakupu w Sklepie Internetowym www.pstryczki.eu w zakresie działalności nie związanej z działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zamówienia każdy produkt.


3. Stan zwracanego produktu nie może być pogorszony. Produkt musi posiadać oryginalne opakowanie oraz nie może nosić jakichkolwiek oznak użytkowania (montażu w puszkach, podłączania przewodów).


4. Klient zwracający towar odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów na czas transportu w zakresie uszkodzeń mechanicznych. Towar posiadający uszkodzenia wynikające z jego nieodpowiedniego zabezpieczenia nie może zostać przyjęty do zwrotu.


5. W przypadku rezygnacji z zamówienia Sklep Internetowy www.pstryczki.eu zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrengo przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy www.pstryczki.eu), w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał zwrot towaru. Zwrot płatności zostanie dokonany poprzez przelew.


6. Klient zwracający towar zoobowiązny jest pokryć koszty transportu odsyłanego towaru.

§ 8

Internetowa Platforma ODR

  1.    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

2.    Platforma ODR (Online Dispute Resolution) to punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych niniejszym rozporządzeniem. Jest interaktywną stroną internetową działąjącą od 15 lutego 2016r, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3.    Platforma ODR, to serwis internetowy ułatwiący roztrzygnięcie sporu pomiędzy konsumentem i przedsięborcą przez niezależnego mediatora drogą on-line. Ma ona służyć zapewnieniu konsumentom możliwości dobrowolnego składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania.

4.    Rozporządzenie ma zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.  Innymi słowy przepisy dotyczą wszystkich sprzedawców i konsumentów mających odpowiednio siedzibę lub miejsce zamieszkania ramach Unii Europejskiej.

§ 9

Zwrot należności Klientom

  1. Comdrev Spółka z o.o. dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

    a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
    b) Zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej;
    c) Uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

2.Zwrot należności nastąpi na:
a)    rachunek bankowy Klienta
b)    adres Klienta przekazem pocztowym

§ 10

Dane osobowe

    Rejestrując się w Sklepie Internetowym www.pstryczki.eu Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Comdrev Spółka z o.o. danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówienia dokonanego w Sklepie Internetowym www.pstryczki.eu

    Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym www.pstryczki.eu

    W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Klienta dane osobowe, będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy www.pstryczki.eu

       Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

    Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

    Klienci Sklepu Internetowego www.pstryczki.eu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, poprawianie ich oraz żądanie ich usunięcia.

§ 11

Newsletter

    Klient ma możliwość zapisania się na newsletter Sklepu Internetowego www.pstryczki.eu

    Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy www.pstryczki.eu korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

    Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta lub samodzielnie, poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter lub po zalogowaniu się na stronie www.pstryczki.eu i  wejściu na stronę Newslettera .


§ 12

Postanowienia końcowe

Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego www.pstryczki.eu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Comdrev Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego www.pstryczki.eu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych.

Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym www.pstryczki.eu wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.

 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.02.2012

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez  Comdrev Spółka z o.o., nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.pstryczki.eu zmienionego regulaminu.

Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.