Wczytuję dane...
Gwarancja i proces reklamacji

Warunki gwarancji

1.Wszystkie produkty sprzedawane przez Comdrev Spółka z o.o. są objęte 24-miesięczną producenta lub dystrybutora.

Warunki reklamacji

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

2.  Comdrev Spółka z o.o. w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

3. Spółka może wymagać dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów.

4. Wszystkie reklamowane towary  należy odesłać na adres Centrum Dystrybucyjnego znajdującego w Szczecinku na adres Comdrev Spółka z o.o., Cisowa 17, 78-400 Szczecinek.


GDZIE SKŁADAĆ REKLAMACJĘ:

sklep@pstryczki.eu

Magdalena Duda
+22 777 44 44

Monika Bednarczyk
+48 512 327 800

Reklamację może również zgłaszać za pomocą Internetowej Platformy ODR. Platforma ODR, to serwis internetowy ułatwiący roztrzygnięcie sporu pomiędzy konsumentem i przedsięborcą przez niezależnego mediatora drogą on-line. Ma ona służyć zapewnieniu konsumentom możliwości dobrowolnego składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania.

 Platforma ODR (Online Dispute Resolution) to punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych niniejszym rozporządzeniem. Jest interaktywną stroną internetową działąjącą od 15 lutego 2016r, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/